Tensta bibliotek föreslås flytta till Livstyckets lokaler. Men den nya lokalen är bara hälften så stor och personalen varnar för att förslaget kommer innebära stora försämringar.

Sedan Livstycket har lagts ner, och Tensta träffs framtid är oviss, så kan Tensta bibliotek tvingas flytta. Kulturförvaltningens förslag är att biblioteket och medborgarkontoret ska flytta ihop i Livstyckets gamla lokal i Tensta centrum.

Det nuvarande Tensta bibliotek är till ytan omkring 1000 kvadratmeter och har ett relativt stort upptagningsområde med besökare från både Tensta och Hjulsta. Livstyckets gamla lokal är på ungefär 900 kvadratmeter, av dem planeras 40 procent att avsättas för medborgarkontorets verksamhet och resterande 60 procent ska enligt förslaget bli bibliotek.

Majoriteten av de anställda tycker att förslaget är dåligt

På Tensta bibliotek är personalen kritisk.
– Majoriteten av de anställda på biblioteket tycker att förslaget är dåligt och tror att det kommer att påverka både oss i personalen och besökarna negativt, säger en bibliotekarie på Tensta bibliotek.

Den oron delas inte av Kristofer Gren som är enhetschef för Stockholms stadsbiblioteks Järvaenhet. Han tycker att det har blivit otryggt på Tensta bibliotek de senaste åren sedan Tensta gymnasium stängt och fått följden att bibliotekets besöksantal minskat. Han tror att biblioteket kommer få bättre förutsättningar i en lokal närmare centrum, trots mindre yta.

– Vi vill gärna vara i samma lokaler som medborgarkontoret eftersom våra verksamheter har många beröringspunkter. Det har stora samordningsvinster och blir mycket bättre för medborgarna, säger Kristofer Gren.

Vi vill vara i samma lokaler som medborgarkontoret

Går det att ha kvar samma personaltäthet, utbud och aktiviteter på så pass mycket mindre yta?
– Absolut! Det är helt klart möjligt. Vi har väl tilltagna lokaler och faktum är att vi har väldigt mycket outnyttjade ytor i nuvarande lokaler. 

Det verkar inte personalen hålla med om.
– Det får stå för dem i så fall. Jag ser inga som helst problem med det.

SISAB som äger fastigheten där biblioteket ligger idag har inte hittat någon ny hyresgäst att fylla huset med när Tensta träff stänger i slutet av mars. Därför har den planerade renoveringen av huset skjutits upp på obestämd tid, vilket också är till nackdel för biblioteket enligt Kristofer Gren.

Svårt att upprätthålla en bra kvalitet på verksamheten 

På biblioteket menar personalen att de kommer få svårt att upprätthålla en bra kvalitet på verksamheten i så pass mycket mindre lokaler. De är även kritiska till att de inte tillfrågats, utan i stället fått genomföra undersökningar bland de boende i Tensta/Hjulsta där frågorna handlat om hur biblioteket kan förbättra sin verksamhet. Syftet är, enligt personalen, att resultatet ska användas som grund för beslutet om flytten.

Något datum för ett beslut angående förslaget om flytten är inte fastställt ännu. På grund av situationen med Coronaviruset är det osäkert när det kommer att bli av.

Stadsdelsdirektör Fredrik Jurdell säger i en kommentar att frågan om bibliotekets flytt ”inte ligger på hans bord”.

Anna Nygård
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Hårt kritiserad chef i Spånga-Tensta har fått sparken

Ditte Westin, avdelningschef i Spånga-Tensta med ansvar för trygghetsfrågor, har fått gå…

Husbys manifestation mot våldet

Den senaste dödsskjutningen på Trondheimsgatan i Husby var anledningen till lördagens manifestation mot våld på Husby gård. – Vi flydde från kriget för att få trygghet, men var är freden, frågade Hamdi Jama.

Nu har Socialt center i Husby dragit igång igen

Fick du inte din lön? Riskerar du att bli vräkt? Varje tisdag, mellan 17 och 19, finns Socialt center utanför Folkets Husby eller inne i kaféet.  – Kom hit, få hjälp och ta fajten tillsammans, säger Basar Gerecci från Rörelsejuristerna.

Elfte juli-priset 2019 delades ut på Kista folkhögskola

Mattias Schain och Samuel Sjöblom fick årets Elfte juli-pris för initiativet att bilda en mänsklig ring runt Stockholms moské. – De har visat prov på en sällsynt solidaritet och medmänsklighet, sade Mariam Osman Sherifay, skolans rektor.