Skärmdump av Rinkeby-Kistas nämndmöte.

Sommarjobben blev den frågan som diskuterades mest intensivt under sammanträdet i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. V och S föreslog en feriejobbgaranti, men ordföranden kallade förslaget för populism.
– Oppositionens förslag är inte realistiskt. Ibland måste man vara den vuxna i rummet, sade Ole-Jörgen Persson, M.

Förvaltningens kultursekreterare Ulrika Eriksson-Nilfors inledde den öppna delen av mötet med att berätta om stadsdelens 50-årsjubileum:
– Det är Rinkebys år i år. Det här blir ett brett firande, precis som det ska vara när man fyller år. Först med coronasäkra engagemang och om det går med mer publika arrangemang lite längre fram.

Det var den 3 november 1971 som Rinkeby centrum invigdes officiellt. Minst 50 aktiviteter planeras under året, coronasäkra om nödvändigt. Det blir stadsvandringar, teater, utställningar och mycket annat. I arbetsgruppen för att planera arrangemangen sitter representanter för olika avdelningar i förvaltningen och tre föreningar som har IOP-avtal. Nationaldagen arrangeras som vanligt av Shanta IF den 6 juni, men digitalt i år.

– I augusti kommer boken Rinkeby världens torg i 50 år av Gunilla Lundgren. Det är fantastiskt att Rinkeby får en egen bok.

Rinkebyarkivet digitaliseras av sommarjobbare i år

Ulrika Eriksson-Nilfors berättade också att Rinkebyarkivet förhoppningsvis kan digitaliseras av sommarjobbare i år och på så sätt bli tillgängligt för ännu fler. Inne i Stockholms city kommer en utställning av nytagna bilder som kommer sitta på stora affischtavlor inne i Kungsträdgården.
– Dessutom finns en en särskild sida på stadens webbsida om Rinkeby 50 år.

– Vi vill väldigt gärna ha en jättefest tills med fastighetsäg. Men går det inte, så försöker vi ordna det i november istället, sade Ulrika Eriksson-Nilfors slutligen.

Sedan följde övriga punkter på dagordningen. Den ekonomiska månadsrapporten klubbades igenom. Likadant punkten Underlag till budget till 2022, med inriktning 2023 och 2024. Det fanns särskilda uttalanden från oppositionen, både från vänsterpartiet och socialdemokraterna, men majoritetens förslag röstades igenom. Elvir Kazinic hänvisade till det särskilda uttalandet på webben från S.
– Vi vill ha tillbaka ungdomsvärdarna istället för satsa miljoner till de privata vaktbolagen, sade Veronica Stiernborg.

Majoriteten i stadshuset har minskat budgeten till feriearbete med 0,6 miljoner

Under punkten om feriejobb blev det diskussion. Veronica Stiernborg hade skrivit ett förslag om att en feriejobbgaranti skulle införas till sommaren.
– Jag förstår att förvaltningen har en tuff uppgift, när majoriteten i stadshuset har minskat budgeten till feriearbete med 0,6 miljoner.
V föreslog bland annat att feriearbetande ungdomar skulle kunna vara med och bygga de nya parklekar som planeras. Ungdomar skulle vidare kunna skapa offentlig konst och göra Husby till ett muralmålningscentrum.

Även Elvir Kazinic pläderade för betydelsen av sommarjobb, och hoppades att förvaltningen verkligen skulle anstränga sig för att ge alla ungdomar arbete i sommar.

Det är ett populistiskt förslag och gör ingen ändring i sak

– Ingen är motståndare till att alla ska få sommarjobb, utan det är en ytterst prioriterad uppgift för förvaltningen. Men det handlar inte om ekonomi, utan om den pågående pandemin som gör det omöjligt. Det är ett populistiskt förslag och gör ingen ändring i sak, sade Ole-Jörgen Persson, som ansåg att han var den vuxne i rummet.

– Det handlar inte om populism på något sätt. Det här handlar om att ge ungdomar ett sommarjobb, Finns det en vilja så är det möjligt, menade Veronica Stiernborg.

– Jag ska påminna dig om att 2018 var det lika många unga som sökte, och de fick jobb. Men ni har aldrig haft målsättning att alla ska få jobb. Jag ser det som en trygghetssatsning, sade Elvir Kazinic.

Med rösterna sju mot fem röstades förvaltningens förslag igenom. S och V reserverade sig mot beslutet.

Den uppsagda pensionärslokalen i Akalla ledde också till diskussion. V och S föreslår att seniorerna i Akalla borde få en likvärdig lokal, men förslaget röstades ned.

Framtidens Hus planeras hålla till i tre tidigare butikslokaler på Rinkebystråket 91-95

Ärende 31 handlade om Framtidens Hus. Lokalen för verksamheten för unga mellan 16-19 år planeras hålla till i tre tidigare butikslokaler på Rinkebystråket 91-95. Men lokalerna ska byggas om och anpassas och beräknas klara först senare i höst. Verksamheten kommer därför att bedrivas i en tillfällig lokal i Bredbyskolan från och med maj månad och året ut.

Vänsterpartiet ville att hela ärendet skulle återremitteras, men röstades ned. Förvaltningens förslag röstades igenom men V deltog därför inte i beslutet.

Övriga ärenden klubbades utan nämnvärda diskussioner.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Seger för Husby Arbetarcentrum

Restaurang Rotana i Sollentuna backar efter att Husby Arbetarcentrum satt den i blockad. Striden gäller en anställd vid namn Mohamed som inte fått lön och inte heller sjuklön efter en arbetsplatsolycka. Blockaden gav utdelning och Mohamed får nu kompensation för den uteblivna lönen.

”Varför behandlar ni oss så här?”

De var både förbannade och besvikna. De ungdomsvärdar som arbetat i Rinkeby-Kista i flera år, men som nu förlorar sina jobb.  – Varför behandlar ni oss som ni gör? 

Skottlossning i Tensta i natt

I natt, natten mellan söndag och måndag, hördes smällar i Tensta. Polisen kunde konstatera att en fönsterruta skjutits sönder.

Nyhetsbyrån Järva – todobbaadkii ina dhaafay

Nyhetsbyrån Järva – veckan som gått. Här kommer en kort sammanfattning på somaliska av veckans artiklar. Det är Fatuma Abdullahi Mohamed, folkhälsovetare och medarbetare i Nyhetsbyrån Järva, som är redaktör för sändningen.