Idag, torsdag, kommer Hjulsta Grundskolas föräldraråd ha ett möte med grundskolechef Happy Hilmarsdottir. Inför mötet har de sammanställt en rapport om hur de ser på situationen i skolan.
– Många mår så dåligt, både barn och föräldrar, säger en mamma.

Mamman, som själv varit elev i Hjulsta Grundskola, har idag sin pojke i första klass.
– Han mår så dåligt och vill inte gå dit. Jag är ensamstående och studerar till socialpedagog. Nu riskerar jag att förlora min praktikplats på grund av problemen i skolan.

Värst är problemen under rasterna och på fritids

Värst är problemen under rasterna och på fritids.
– Min son får aldrig får han höra något bra om sig själv.

En annan elev har diagnosticerad autism, men får inte det stöd han behöver.
– Honom ger de en surfplatta och så får han sitta hela dagen ensam i ett rum.

Det nybildade Föräldrarådet som företräder mer än hälften av skolans elever, har sammanställt ett dokument med föräldrarnas erfarenheter och synpunkter.

Utdrag ur föräldrarnas vittnesmål om situationen på skolan:

”Skolans ena matsal är stängd och alla elever trängs i samma matsal. Det leder till att det är trångt, stressigt och mycket hög ljudnivå när barnen ska äta. Barnen hinner inte äta färdigt och de yngre är rädda för de äldre barnen.

Flera föräldrar har tvingats göra matlåda åt sina barn

Kvalitén på maten är inte bra som tidigare. Barnen har hittat hår och glasbitar i maten, något som elevrådet påpekat utan att få någon respons.

De yngre eleverna hinner inte äta klart, inga elever hinner ta mer mat och många går hungriga. Flera föräldrar har tvingats göra matlåda åt sina barn.

Vi kräver att lilla matsalen öppnas igen. Det blir en lugnare miljö och mindre stress både för personal och barn. Det är viktigt att barnen ska få äta sig mätta, det är en förutsättning för att de ska klara av skolan.

Rektorn hävdar att pengarna har använts till pedagoger. Vilka då, undrar vi?

Rektorn hävdar att pengarna som sparats när matsalen stängde har använts till pedagoger. Vilka då, undrar vi? Vi märker inte av flera pedagoger, tvärtom, personalen räcker inte till.

Det märks särskilt under rast och på fritids då det råder till brist på tillsyn av barnen. Barn går hem utan att det uppmärksammas. Det behövs engagerad personal som kan hantera barnen och som ingriper vid händelser.

Skolan är som en krigszon

Det saknas extra resurser till barn som behöver. Personalbristen leder till konflikter mellan barnen. Kränkningar, mobbning och hot förekommer. Skolan är en som krigszon. Obehöriga barn och vuxna vistas på skolans område. Tillbud och incidenter rapporteras inte. Skolgården tillgodoser inte barnens rörelsebehov. Miljön är otrygg och gör att barnen rör sig utanför området.

Fritidsverksamheten fungerar inte på något sätt. Ingen struktur, ingen organisation, inget lärande eller aktiviteter som utvecklar barnen. Barnen kommer hem med rivmärken i ansiktet och blåmärken. Föräldrarna upplever det som extremt otryggt att lämna barnen där och därför väljer många bort fritids.

Situationen är ohållbar och påverkar hela familjen

Personal som betett sig olämpligt och därför varit avstängda, är nu tillbaka igen. Flera i personalen har skrikit åt barnen, angripit barn fysiskt och sagt högst olämpliga saker. De personerna får fortfarande vara kvar och vi ser att de fortfarande har samma beteende.

Föräldrarna berättar att de tvingas hämta sina barn mitt på dagen, en del måste stanna hemma från jobbet på grund av situationen i skolan. Situationen är ohållbar och påverkar hela familjen.

Vi vill ha återkoppling.
Vi har inte förtroende för ledningen.
Vår anmälan har inte tagits på allvar.”

Kerstin Gustafsson Figueroa

Läs även lärarnas och personalens kritik mot skolledningen.

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Inga Harnesk fick första vaccinsprutan i helgen

Inga Harnesk från Husby har fått sin första spruta med coronavaccinet. Nyhetsbyrån Järva fick vara med på Kista vårdcentral när det hände.

Trafikfrågor och utförsäljningar på dagordningen i Spånga-Tensta

Även politikerna i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd sammanträder imorgon torsdag. Mötet börjar klockan 18 och kommer att livesändas.

Misshandel i Husby

Man gripen misstänkt för grov kvinnofridskränkning och olaga frihetsberövande, efter lägenhetsbråk i Husby i natt. 

Allvar och skratt när Unity & Cultivation bjuder på mat

En kväll varje månad är det Mat & Prat i Folkets Husby.…