SIMON, Svenskar och invandrare mot narkotika

Dödlighet, skador och lidande där narkotika är inblandat är något vi hör om i princip dagligen. Det drabbar enskilda, närstående och samhället i stort. Att förebyggande arbete är viktigt för att minska detta är välkänt. Det lyfts hela tiden som en av flera lösningar för ett av vår tids svåraste samhällsproblem. Alla vet att det vore det bästa, problemet är bara att frågan inte prioriteras i praktiken.

SIMON, Svenskar och Invandrade mot Narkotika, är en mångkulturell, politiskt och religiöst obunden organisation med uppdraget att verka för en restriktiv narkotikapolitik, förebyggande satsningar och att vara en bro till det svenska samhället för personer med utländsk bakgrund.

Bemötande som tar hänsyn till kulturella olikheter

Socialtjänsten är central i det förebyggande arbetet. En stor svårighet är att många ur SIMON:s målgrupp inte förstår socialtjänstens uppdrag och känner både oro och rädsla inför mötet med socialtjänsten. Det finns stora behov av kunskapshöjande insatser där socialtjänstens uppdrag presenteras med hjälp av språk- och kulturkompetens. Bemötande som tar hänsyn till kulturella olikheter och som fokuserar på olika gruppers särskilda utsatthet stärker och öppnar dörrar för många som annars inte vänder sig till socialtjänsten trots att behoven är stora.

Efter analys av meddelanden från den krypterade chattjänsten Encrochat menar den svenska polisen att smugglingen av narkotika till Sverige i realiteten är 10 gånger större än tidigare uppskattningar. Alarmerande rapporter som leder oss till slutsatsen att missbruk och beroende med största sannolikhet också har stora mörkertal.

På samma sätt når man inte fram med annan viktig information som exempelvis förebyggande arbete mot narkotika och kriminalitet

Pandemin har synliggjort bristerna i samhället när det gäller att nå ut med information och insatser till nyanlända och invandrade. Myndigheter når helt enkelt inte fram med sin traditionella information. Vilket lett till ökad smittspridning och ökad dödlighet för redan utsatta grupper. Bristerna har uppmärksammats och man har arbetat för att hitta andra kanaler som ökad användning av språk- och kulturkompetens, ofta med hjälp av civilsamhällets organisationer. På samma sätt når man inte fram med annan viktig information som exempelvis förebyggande arbete mot narkotika och kriminalitet. Här behövs också en språk- och kultursatsning. Ta lärdom av arbetet med att nå ut med informationen i pandemin!

När samhället står inför allvarliga utmaningar, som vi gör när det gäller narkotika och kriminalitet, är vår uppmaning att ge civilsamhällets organisationer förtroende och resurser och att ännu mer använda den kraft och specifika kompetens som finns där.

För Svenskar och invandrade mot narkotika
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Ingen ska behöva dö på jobbet

Ett av de samtal här i Järva som berört mig allra mest är när jag pratade med byggnadsarbetare från Husby. De hade inte fått sin lön på flera månader och hade dessutom tvingats jobba utan skyddskläder i asbest. Något som är förbudet i lag sedan 1980-talet. Detta var för ett par år sedan och inspektionerna på arbetsplatser var få.

”Pandemin är ett större problem för utsatta grupper”

För ett par dagar sedan publicerade Madonna ett inlägg om Coronaviruset på sitt Instagramkonto som blev viralt. Hon satt naken i ett badkar fyllt med rosenblad och berättade om hur Coronaviruset har gjort oss mer jämlika, eftersom viruset kan drabba vem som helst, oavsett om du är rik eller fattig. I slutet av inlägget avslutar hon med att säga att vi alla sitter i samma båt, och om skeppet sjunker, så drunknar vi alla.

Bostadskrisen slår hårdast mot de mest utsatta

Bostadskrisen i Stockholm skenar och det är som vanligt de redan utsatta som riskerar att drabbas hårdast. Den blågröna majoriteten som styr i Stockholm måste ta ansvar över den havererade bostadspolitiken och ordna fram fler bostäder snabbt.

Om DN och bevakningen av orten

I ett tidigare inlägg här reagerade jag på att DN i en artikel gjort det till en lek för läsarna att gissa vilka stadsdelar i huvudstan som var ”värst” smittade. Ja, det stod värst i rubriken. Inte mest drabbade, vilket empatiska journalister skulle ha skrivit.