SIMON, Svenskar och invandrare mot narkotika

Dödlighet, skador och lidande där narkotika är inblandat är något vi hör om i princip dagligen. Det drabbar enskilda, närstående och samhället i stort. Att förebyggande arbete är viktigt för att minska detta är välkänt. Det lyfts hela tiden som en av flera lösningar för ett av vår tids svåraste samhällsproblem. Alla vet att det vore det bästa, problemet är bara att frågan inte prioriteras i praktiken.

SIMON, Svenskar och Invandrade mot Narkotika, är en mångkulturell, politiskt och religiöst obunden organisation med uppdraget att verka för en restriktiv narkotikapolitik, förebyggande satsningar och att vara en bro till det svenska samhället för personer med utländsk bakgrund.

Bemötande som tar hänsyn till kulturella olikheter

Socialtjänsten är central i det förebyggande arbetet. En stor svårighet är att många ur SIMON:s målgrupp inte förstår socialtjänstens uppdrag och känner både oro och rädsla inför mötet med socialtjänsten. Det finns stora behov av kunskapshöjande insatser där socialtjänstens uppdrag presenteras med hjälp av språk- och kulturkompetens. Bemötande som tar hänsyn till kulturella olikheter och som fokuserar på olika gruppers särskilda utsatthet stärker och öppnar dörrar för många som annars inte vänder sig till socialtjänsten trots att behoven är stora.

Efter analys av meddelanden från den krypterade chattjänsten Encrochat menar den svenska polisen att smugglingen av narkotika till Sverige i realiteten är 10 gånger större än tidigare uppskattningar. Alarmerande rapporter som leder oss till slutsatsen att missbruk och beroende med största sannolikhet också har stora mörkertal.

På samma sätt når man inte fram med annan viktig information som exempelvis förebyggande arbete mot narkotika och kriminalitet

Pandemin har synliggjort bristerna i samhället när det gäller att nå ut med information och insatser till nyanlända och invandrade. Myndigheter når helt enkelt inte fram med sin traditionella information. Vilket lett till ökad smittspridning och ökad dödlighet för redan utsatta grupper. Bristerna har uppmärksammats och man har arbetat för att hitta andra kanaler som ökad användning av språk- och kulturkompetens, ofta med hjälp av civilsamhällets organisationer. På samma sätt når man inte fram med annan viktig information som exempelvis förebyggande arbete mot narkotika och kriminalitet. Här behövs också en språk- och kultursatsning. Ta lärdom av arbetet med att nå ut med informationen i pandemin!

När samhället står inför allvarliga utmaningar, som vi gör när det gäller narkotika och kriminalitet, är vår uppmaning att ge civilsamhällets organisationer förtroende och resurser och att ännu mer använda den kraft och specifika kompetens som finns där.

För Svenskar och invandrade mot narkotika
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Islamofobi och antisemitism är SD:s grundvalar

SD:s partisekreterare Rickard Jomshofs uttalande mot islam och muslimer i programmet Sverige möts i SVT har väckt starka reaktioner. I programmet, som är en direktsänd debatt, kallade han islam för en avskyvärd religion. Det är inte första gången, och sannolikt inte heller sista, som Jomshof och hans partikollegor uttalat sig kränkande och med hatiska kommentarer mot islam. SD:s chefsideolog Mattias Karlsson har till och med jämfört Koranen med Hitlers bok ”Mein Kampf”.

Anlägg fler kolonilotter i Järva

Trots det växande intresset för växter och odling så har Stockholms stad inte tagit några direkta initiativ för att utöka odlingsmöjligheterna för alla hundratusentals stockholmare som bor i lägenhet och inte kan ägna sig åt odling i större skala. Det är synd och något som borde åtgärdas.

Anslut er till Böckernas befrielsefront!

Detta är en appell. Var med och befria stockholmarnas böcker! 200.000 böcker har rånats av den borgerliga majoriteten. Ett helt bibliotek, det Internationella biblioteket på Odengatan.

Vem blir liberalernas nya partiledare?

Under valkampanjen till Europaparlamentet reste jag från norr till söder, från Umeå…