Skylt om kameraövervakning utanför Rinkeby polishus

Passa på att fota det nya polishuset och din utsikt om du bor i centrala Rinkeby. Om några veckor blir det förbjudet. Samtidigt har polisen från sin sida utökat den permanenta kameraövervakningen av rinkebyborna.

Det nya polishuset i Rinkeby har klassats som skyddsobjekt med avbildningsförbud. Beslutet är taget av Länsstyrelsen efter ansökan från Polismyndigheten och träder i kraft den 1 september. Då blir det förbjudet att fotografera eller göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar av polishuset.

Straffet är böter eller fängelse i högst ett år

Polishuset ligger högt, mitt i Rinkeby och syns från flera håll. Dess fasad är täckt med skottsäkra plåtar och pansarglas. Runt garageinfarterna sitter stora nedsänkbara barriärskydd som ska kunna skydda mot lastbilsattacker. Med sina kakelplattor i ökenfärgat kamouflagemönster längs Rinkeby Allé har polishuset liknats vid en militärbas. Tar du en bild där något av detta syns, eller beskriver det efter den 1 september kan du dömas till olovlig avbildning av skyddsobjekt. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år.

Polisens egna möjligheter att filma rinkebyborna ökar

Polisens egna möjligheter att filma rinkebyborna har däremot ökat i och med flytten. Den befintliga övervakningen från fasta kameror på fasader och hustak runt centrum utökas till ett större område runt om nya polishuset.

Inför lokalpolisområdets flytt från Solna till Rinkeby pratades det om en mer närvarande polis som skulle komma närmare medborgarna. Rent geografiskt blir avståndet mindre. Men det innebär alltså inte att dygnet-runt-bevakningen via kameralinser från en central kan minska. Istället kommer åtta nya kameror i kvarteren runt det nya polishuset göra att det kameraövervakade området mer än dubbleras. Gator, gångstråk, gårdar och torg i Rinkeby kommer filmas med fjärrstyrda kameror som kan zoomas in på önskad detaljnivå för att skydda polishuset.

Tillstånd krävs inte

Från årsskiftet har polisen inte längre behövt tillstånd för att sätta upp kameror där de vill. Däremot måste de göra en intresseavvägning, samt tydligt skylta de övervakade områdena. Enligt bedömningen i detta fall finns det risk att kameraövervakningen upplevs inkräkta på rörelsefriheten och mänskliga fri- och rättigheter hos de som vistas i området, men slutsatsen är ändå att Rinkebybornas integritet väger lättare än polisens behov att övervaka.

Viktor Arnell

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Utställning som ger liv och skugga åt sommarens besök

Tensta konsthall och Kvinnors byggforum förbereder ny utställning som ger liv och skugga åt sommarens besökare. Utställningen öppnar den 11 juni och finns kvar hela sommaren. 

Imorgon sänds båda nämndmötena direkt på webben

I morgon, torsdag, är det möte i stadsdelsnämnden både i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. I enlighet med de nya restriktioner kommer max åtta personer att närvara. Men båda mötena sänds direkt på webben.

Fler lär sig simma i Järva i sommar

För andra året i rad arrangerar SamsynSim simskola på Järvabadet. I år har 400 barn i Järva erbjudits platser för att lära sig simma och bli trygga kring vatten.

Flyttplanerna oroar på Tensta bibliotek

Tensta bibliotek föreslås flytta till Livstyckets lokaler. Men den nya lokalen är bara hälften så stor och personalen varnar för att förslaget kommer innebära stora försämringar.