– Vi protesterar mot planerna på en extrem förtätning av Husby. 2000 nya lägenheter ska byggas, utöver de 5000 vi redan har, säger Arne Johansson, ordförande i Norra Järva stadsdelsråd.

 – Det värsta förslaget är en väg som ska dras mellan Akalla och Kista, längs Husbys kant mot Järvafältet. Alla skogsbackar ska rivas ned och det är ekologiskt viktiga skogspartier för Järvafältets flora och fauna

Under Järvalyftet, som genom fördes tidigare under 2000-talet, genomfördes medborgardialoger där Husbyborna fick markera med gröna prickar vilka områden som de tyckte bäst om.

– Den största ansamlingen av gröna prickar var just områdena runt Husby gård. Men istället för skogsbackar, så ska det alltså bli hus runt Husby gård.

Behovet av nya lägenheter är det ingen som förnekar, menar Arne Johansson.

 – Det är möjligt att bygga längs Hanstavägen, förmodligen skulle ingen protestera mot det. Men är det någon annan stadsdel i Stockholm som blir så förtätad som Husby? Det är aldrig fråga om att förtäta i områden med villor och bostadsrätter.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Söndagen den 24 mars 15.00 är det möte mot planerna på att bygga en bilväg och 700 bostäder längs Husbys kant mot Järvafältet. Mötet hålls utomhus om vädret tillåter. Arrangörer är Norra Järva stadsdelsråd och Husby konst- och hantverksförening. 

Efteråt håller Norra Järva stadsdelsråd sitt årsmöte i Husby gård. Före de sedvanliga årsmötesförhandlingarna hålls ett öppet möte om de hotande ombildningarna och utförsäljningarna av våra bostäder.
I mötet deltar Simon Safari, ordförande i Hyresgästföreningen Region Stockholm och Clara Lindblom, oppositionsborgarråd och vice ordförande i Svenska Bostäder.

Läs mer här

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Rinkeby kvarn har fått nya vingar

Rinkebys gamla kvarn som gett namn till kvarteren i miljonprogrammet har renoverats och fått nya vingar. Nu ska den bli en del i en stadspark i Ursvik.

Informationskampanj om corona på flera språk i Järva

Region Stockholms informationskampanj Stanna hemma om du är sjuk vill nå så många som möjligt med viktig information för att minska smittspridningen av coronavirus, skydda äldre och alla andra riskgrupper.

Rinkeby-Kista: Demokratipengarna försvinner helt

I år blir det mindre pengar till demokratisatsningar och civilsamhälle och mer till kärnverksamheten. – I år finns inga särskilda medel till demokrati- och lovverksamhet, men förskolan och äldreomsorgen får mer, säger Rinkeby-Kistas stadsdelsdirektör Ulla Thorslund.

Förvaltningen i Rinkeby-Kista organiseras om

En stor omorganisation är på gång i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Avdelningen Förebyggande socialtjänst och fritid kommer att försvinna från årsskiftet. Det formella beslutet fattas på nämndmötet i november.