Ikväll har stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta möte i Tensta Träff. Den öppna delen av mötet, där medborgarna kan ställa frågor, börjar 18.00.

En av frågorna som ska behandlas handlar om den nya EBO-lagen, som förbjuder asylsökande att bosätta sig hos släkt eller vänner i delar av Tensta. De som ändå gör det kommer inte att ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande. Lagen trädde i kraft från 1 januari 2020 och gäller från och med 1 juli i år.
Se vilka delar av Tensta det gäller.

Dessutom kommer frågan om att driften av fritidsgårdarna i stadsdelen ska läggas ut på entreprenad upp. En fråga som kritiserats av Rashid Mohammed, V, vice ordförande i stadsdelsnämnden.

Läs hela dagordningen här.

Det öppna mötet börjar kl 18.00, då allmänheten kan ställa frågor.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Järvabor fick medaljer i Stockholms stadshus

Igår kväll fick tre Järvabor motta medaljer för sina insatser på idrottens området. Festen ägde rum i Gyllene salen i Stockholms stadshus.

Inget öppet möte i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

På torsdag den 26 mars har stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista sitt månatliga möte.  – Ja, det blir ett möte, men ett slutet möte, säger stadsdelsdirektör Susanne Leinsköld.

Arbeta i skrädderi eller trädgård?

Vill du bli trädgårdsanläggare eller skräddare? Nu finns det möjlighet att få…

Prisutdelning i fototävlingen #MinaKvarter

Vinnarna i fototävlingen #MinaKvarter2019 som Stockholm Science City har arrangerat under våren har fått sina priser.  Fyra ungdomar från Enbacksskolan i Tensta och en från Akalla grundskola, fick ta emot diplom och priser på Järvaveckans stora scen.