Utbildningsnämnden i Stockholms stad har beslutat att stänga tre förskolor den 1 mars. Två av dem drivs av stiftelsen Al-Azhar, en i Hjulsta och en i Vällingby.
– Det är inte säkert de stängs, vi kommer att överklaga beslutet, säger Hussein Ibrahim, rektor för Al-Azharskolan.

Utbildningsnämnden fattade beslutet att återkalla godkännandet av stiftelsen som huvudman för förskolorna strax före jul. Förvaltningen skriver i ärendet att ”Företrädarna för stiftelsen Al-Azhar har uppvisat allvarlig ekonomisk misskötsamhet och allvarligt brustit i sin förmåga att se till att verksamheten följer gällande lagar och föreskrifter”.

– De påstår att vi inte har ekonomiska förutsättningar för att bedriva verksamheten. De borde läsa årsredovisningen och se att stiftelsens ekonomi är god, säger Hussein Ibrahim.

2019 dömdes fyra personer med tidigare koppling till Al-Azhars stiftelse för ekonomisk brottslighet. Domar som överklagades, men inte beviljades prövning i Högsta domstolen.

Utbildningsnämnden återkallade även godkännandet för Förskolan Ryttis ekonomisk förening, som driver en förskola i Vinsta i stadsdelen Hässelby-Vällingby.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

”Man är inte så tuff som man tror”

Ikväll börjar TV4:s satsning Elitstyrkans hemligheter Sverige. En av deltagarna är fitnesscoachen Fredrik Johansson.  – ”Titta pappa, du är med på teve” säger min fyraåring hela tiden.

Lyckat när Nyhetsbyrån Järva höll bolagsstämma i Husby

Det rådde trevlig stämning och engagerade samtal när Nyhetsbyrån Järva höll sin bolagsstämma under lördagen. På plats på Folkets Husby hade ett trettiotal personer samlats för att tillsammans avgöra tidningens framtid.

Trappan i Rinkeby diskuteras igen

Den nya trappan i Rinkeby centrum är inte tillgänglig för alla. Därför föreslog socialdemokraterna i Stockholms stad i trygghetsutskottet ”att det ska vara ett grundkrav att ha med tillgänglighetsperspektivet i ansökan till trygghetsutskottet för att projekt ska kunna beviljas medel.”

Nu kan föreningar anmäla sig till årets Järvavecka

Nu är det dags för föreningarna i Järva att anmäla sitt intresse för att delta i Järvaveckan den 10-14 juni.