I Rinkeby-Kistas verksamhetsplan för 2021 framgår att stadsdelens samarbete med Folkets Husby avslutas nästa år. Ingen utvärdering har gjorts och ingen motivering ges. Nämndens ordförande Ole-Jörgen Persson, M, kan inte svara på frågan varför.
Nämnden satsar istället på Fryshuset i Husby, som får 2 miljoner.

Nämndens ordförande, Ole-Jörgen Persson, M, säger att avtalet med Folkets Husby ”nått vägs ände” i och med att det tar slut den 31 december 2021. I ett mejl svarar han ”För att ge Folkets Husby tid att ställa om sin verksamhet och se över sina intäktsmöjligheter efter det att avtalet löpt ut, var det viktigt för oss slå fast redan nu att det från stadsdelens sida inte är aktuellt med en fortsättning av just det avtalet.”

Men på frågan varför nämnden redan nu fattar detta beslut svarar Ole-Jörgen Persson inte

Men på frågan varför nämnden redan nu fattar detta beslut svarar Ole-Jörgen Persson inte. Istället hänvisar han till att det i verksamhetsplanen finns ”en hel rad åtgärder som har till syfte att stärka föreningslivet i Rinkeby-Kista”. Det föreslås en höjning av föreningsbidraget generellt, en helt ny tjänst ska inrättas, som ska vara föreningslivets ingång till förvaltningen, ”bidra till samverkan och skapa förutsättningar för en ännu bättre dialog mellan civilsamhället, förvaltningen och politiken.” Det framgår också att stadsdelen ska fortsätta satsa på IOP-samarbeten.

Med Folkets Husby, som under året varit den bäst fungerande mötesplatsen i stadsdelen, avslutas samarbetet

Men med Folkets Husby, som under året varit den bäst fungerande mötesplatsen i stadsdelen, avslutas samarbetet. Varför stadsdelen inte vill fortsätta samarbetet kan inte Ole-Jörgen Persson svara på, men han skriver att Folkets Husby är välkomna att söka andra bidrag. ”Önskar den föreningen ansöka om andra former av bidrag från stadsdelen som har bäring på ex vis 2022 och framåt är ju det något nämnden får ta ställning till om och när en sådan ansökan i så fall inkommer.”

Ingen utvärdering av samarbetet har gjorts och ingen motivering ges

Ingen utvärdering av samarbetet har gjorts och ingen motivering ges till varför nämnden redan i verksamhetsplan 2021 ska slå fast att IOP-avtalet med just Folkets Husby ska avslutas.

– Vi bjöd in Ole-Jörgen redan i december för att besöka verksamheten eller ta en digital fika och välkomna honom till Husby, men fick aldrig något svar. Självklart har vi hört av oss igen för att få en saklig motivering på vilka grunder beslutet har fattats och varför en dialog inte har förts mellan förvaltningen och oss, säger Hedvig Wiezell som är verksamhetschef på Folkets Husby.

Rinkeby Folkets Hus har också ett IOP-avtal med stadsdelen som löper året ut. Det är en mötesplats, som under året haft begränsade möjligheter till verksamhet på grund av en omfattande renovering. Vad som händer med IOP-avtalet mellan stadsdelen och Rinkeby Folkets Hus framkommer inte i verksamhetsplanen. Ole-Jörgen Persson svarar inte heller på den frågan.

Fryshuset Husby får 2 miljoner och kommer att ”spela en stor roll i utvecklingen av Framtidens hus”, den verksamhet som ska ersätta Ungdomens Hus och Reactor.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Fakta:
Folkets Husby har 54 medlemsföreningar och har sedan 2018 haft ett IOP-avtal med Rinkeby-Kista, med fokus på lokal demokrati, delaktighet och verksamhet för kvinnor och föräldrar. I höstas gjorde Folkets Husby, i samarbete med två forskare, en stor trygghetsundersökning ”Utsatthet och gemenskap i Järva” baserad på svar från 715 järvabor. Studien visade att det stora flertalet är trygga i sitt område, men också att rasismen i samhället är påtaglig och att förtroendet för sociala myndigheter och polisen är mycket lågt. 

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Ett viktigt steg mot demokratiska och fria val i Somalia

Somalias president Mohamed Abdullahi Moahmed (Farmajo) har undertecknat en federal vallag som banar iväg för ett flerpartisystem och en möjlighet att landet håller sitt första fria val på 50 år.

Tensta marknad firar 30 år

– Gemensamt förklarar vi Tensta marknad öppnad! Stadsdelsnämndens ordförande Sus Andersson, MP,…

Handlarna är redo inför ramadan

På ramadans första dag arbetar han som vanligt i charkdisken inne i livsmedelsbutiken Matvärlden i Tensta. – Det är perfekt att fasta, säger Youssef Mahabi. Jag mår så bra.

Grundkurs i praktisk journalistik

Vill du bli lokalreporter i Järva? Tycker du om att skriva? Är…